Pengikut

Subscribe Now: myaol

Add to My AOL

Follow by Email

Soalan Latihan


 1. Jelas pelbagai kepentingan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi pada masa kini . 
 2. Jelaskan bagaimana TMK dapat memberi manafaat kepada bidang pendidikan.
 3. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan integrasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Apakah kebaikan apabila kita mengamalkan intergrasi TMK dalam P&P.
 4. Apakah perkakasan-perkakasan utama dan samping yang terdapat pada komputer dan dapat memberi sumbangan kepada bidang pendidikan.
 5. Bagaimana perkakasan tambahan pada komputer dapat digunakan membantu proses P&P. 
 6. Apakah yang dimaksudkan dengan PPBK? Apakah jenis-jenis perisian PPBK yang biasa terdapat dan huraikan ciri-ciri dua jenis perisian tersebut.
 7. Pilih satu model Instructinal Design, dan jelaskan bagaimana ia digunakan dalam membina bahan pengajaran dan pembelajaran.
 8. Jelas apa yang dimaksudkan sebagai Rancangan Pengajaran (Instructional Planning)? Nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada "instructional planning".
 9. Terangkan maksud pelan kisah (stroy boarding - papan cerita)? Jelaskan dengan contoh-contoh.
 10. Apakah ciri-ciri menarik yang terdapat pada MS Power Point?
 11. Bagaimana menghasilkan satu bahan P&P berasaskan Power Point yang baik dan berkesan supaya dapat digunakan dalam proses pembelajaran pelajar.
 12. Jelaskan apakah ciri-ciri utama dalam MS Excel dan tunjukkan bagaimana ia digunakan 
 13. Jelaskan bagaiman kemudahaan internet dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.
 14. Tunjukkan kelasifikasi media dalam pendidikan; dan nyatakan kepentingan media tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 15. Nyatakan prinsip-prinsip asas grafik yang penting dalam penghasilan bahan P&P
 16. Jelaskan sekima warna dan kegunaannya, terutama dalam pendidikan.
 17. Nyatakan apa yang dimaksudkan sebagai Media Unjuran. Nyatakan jenis dan kepentingan dalam pendidikan.
 18. Jelaskan pengertian literasi maklumat. Kenapa ia penting dalam kehidupan masa kini.
 19. Nyatakan bagaimana sistem pengkelasan dan pengkatalogan buku dan bahan-bahan sumber di pusat sumber sekolah
 20. Huraikan jenis dan kepentingan Pusat Sumber dalam pendindikan.

post terbaru

get this widget here

Popular Posts

Komen Terbaru

COPYRIGHT(C) zaireeytmk